MAXAM Polska Sp. z o.o.
Prowadzący zakłady o zwiększonym ryzyku oraz zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
Informacja podana do publicznej wiadomości:

ZAKŁAD W DUNINOWIE

TENCZYNEK (Niedźwiedzia Góra)

Skład materiałów wybuchowych - RYKOSZYN
Skład materiałów wybuchowych - OCHODZE